Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC >

Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển CCDC giữa các phòng ban, bộ phận thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, Giám đốc ra lệnh điều chuyển CCDC

2.Căn cứ vào lệnh điều chuyển, kế toán hoặc bộ phận có CCDC bị điều chuyển sẽ lập biên bản giao nhận CCDC

3.Sau khi CCDC đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận CCDC cùng ký vào biên bản giao nhận CCDC

4.Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận CCDC, kế toán ghi vào sổ CCDC

Ví dụ

Ngày 05/03/2015, điều chuyển một máy quạt điện từ phòng Kỹ thuật sang phòng Kế toán.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Điều chuyển, chọn chức năng Thêm:

Dieuchuyen_CCDC_01

Khai báo thông tin cho chứng từ điều chuyển CCDC, sau đó nhấn Cất..