Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn thông tin nhóm đối tượng đã được khai trên danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_chon trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về nhóm khách, nhà cung cấp:

Chon_nhom_KH_NCC

Sau khi chọn xong nhóm khách hàng, nhà cung cấp, nhấn Đồng ý để lấy thông tin nhóm vừa chọn ra danh mục đang khai báo.