Chọn nhóm vật tư, hàng hoá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Chọn nhóm vật tư, hàng hoá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn thông tin nhóm vật tư, hàng hoá đã được khai trên danh mục Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_chon trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá

Chon_nhom_VTHH

Sau khi chọn xong nhóm vật tư, hàng hoá, nhấn Đồng ý để lấy thông tin nhóm vừa chọn ra danh mục đang khai báo.