Định khoản tự động

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán hạch toán nhanh một số nghiệp vụ kế toán thông dụng trên phân hệ QuỹNgân hàng như: rút tiền gửi ngân hàng, nhập quỹ tiền mặt, chi tạm ứng, thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp... đã được thiết lập trước trên danh mục Định khoản tự động.

Cách thao tác

Trên tab Hạch toán của các chứng từ, nhấn chuột phải và chọn chức năng Định khoản:

Dinh_khoan_tu_dong_01

Trường hợp trên danh sách không hiển thị hết các nghiệp vụ đã được xây dựng trên danh mục trên danh mục Định khoản tự động, nhấn chọn chức năng Tra cứu thêm:

Dinh_khoan_tu_dong_02