Chọn từ mua hàng qua kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Nhập, xuất kho > Phiếu xuất kho >

Chọn từ mua hàng qua kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ phiếu xuất từ các chứng từ mua hàng qua kho và Mua hàng qua kho nhiều hóa đơn đã được lập trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ

Cách thao tác

Khi khai báo mới một phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho, chọn chức năng Tiện ích\Lập từ chứng từ mua hàng qua kho trên thanh công cụ:

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng => có thể tìm kiếm chính xác số chứng từ mua hàng hoặc tìm kiếm theo nhà cung cấp:

R21.18.04

Sau khi tích chọn các chứng từ mua hàng qua kho cần lấy, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra phiếu xuất kho:

R21.18.05

Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Cất.