Sửa mẫu bảng lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương > Tính lương >

Sửa mẫu bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép sửa mẫu bảng lương như thêm cột, bớt cột, sửa tên cột theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Trên giao diện bảng lương, nhấn chuột vào chức năng Mẫu trên thanh công cụ, trên giao diện Quản lý mẫu, chọn mẫu Bảng lương cần sửa, nhấn chọn biểu tượng sửa HDSD_TIENLUONG_Tinhluong_SuamauBangluong_iconsua_01:

HDSD_TIENLUONG_Tinhluong_Mau_manhinh_01

Đối với mẫu bảng lương tự thêm thì có thể tích vào tùy chọn "Dùng chung cho tất cả người dùng khác" nếu muốn chia sẽ mẫu cho người dùng khác. Đối với mẫu chuẩn chương trình mang đi thì luôn là dùng chung nên không thể bỏ tích chọn vào tùy chọn này.

Tại tab Thiết lập hiển thị:

Để hiển thị thêm cột, tích chọn vào cột Hiện thị tương ứng với tên cột muốn hiển thị lên bảng lương, sau đó sửa tên cột muốn hiển thị lên giao diện. Ví dụ: Tích chọn cột Cột kiểu số 01 sau đó sửa tên cột thành Lương sụn.

Để không hiển thị cột dữ liệu X, bỏ tích chọn cột X tại cột Hiển thị tương ứng

HDSD_TIENLUONG_Tinhluong_SuamauBangluong_Tab Thietlaphienthi_01

Tại tab Cấu trúc bảng lương:

Chọn vào cột vừa thêm mới, nhấn nút mũi tên lên trên, xuống dưới để di chuyển cột đến vị trí mong muốn

Nếu muốn điều chỉnh cột thuộc 1 nhóm nào đó thì nhấn phím mũi tên sang phải

Nếu muốn điều chỉnh cột không thuộc nhóm nào đó thì nhấn phím mũi tên sang trái

HDSD_TIENLUONG_Tinhluong_Suamaubangluong_tabCautrucbangluong_01

Nếu muốn thêm một nhóm cha thì nhấn Thêm nhóm:

Sua_mau_bang_luong_03

Nhập thông tin nhóm và nhấn Đồng ý

Dùng phím mũi lên để di chuyển nhóm vừa thêm mới xuống trước các cột thuộc nhóm, sau đó chọn vào từng cột và nhấn mũi tên sang phải để chuyển cột vào nhóm:

HDSD_TIENLUONG_Tinhluong_SuamaunBangluong_TabCautrucbangluong_Nhom_01

Sau khi sửa mẫu bảng lương, dùng chức năng Thiết lập công thức cho cột để thiết lập công thức cho các cột bị ảnh hưởng từ việc sửa mẫu.