Danh sách chứng từ không hợp lệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế > Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT) >

Danh sách chứng từ không hợp lệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem danh sách các hóa đơn, chứng từ không hợp lệ chưa được kê lên bảng kê mua vào, bán ra để NSD xem lại chứng từ gốc và sửa lại chứng từ cho hợp lệ. VD: Chứng từ chưa nhập số hóa đơn, ngày hóa đơn, thuế suất GTGT, nhóm HHDV mua vào...

Cách thao tác

Tại màn hình Bảng kê mua vào, bán ra thuế, nhấn "Bấm vào đây để xem chi tiết..", chương trình sẽ liệt kê ra danh sách các chứng từ, hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê:

To_khai_GTGT_TT_07

Nhấn chuột vào số chứng từ đề mở lại chứng từ gốc và nhập thêm các thông tin còn thiếu:

Đối với bảng kê mua vào, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Nhóm HHDV mua vào

Đối với bảng kê bán ra thuế GTGT khấu trừ, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, % thuế GTGT

Đối với bảng kê bán ra thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, một số thông tin thiếu như: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, nhóm ngành nghề

Sau đó, nhấn Lấy dữ liệu trên thanh công cụ của Bảng kê, chương trình sẽ lấy lại dữ liệu mới nhất sau khi người dùng sửa lại hóa đơn