Định mức nguyên vật liệu công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Công trình >

Định mức nguyên vật liệu công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các định mức nguyên vật liệu theo công trình, phục vụ cho việc đối chiếu báo cáo Bảng so sánh định mức dự toán vật tư.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Công trình\Định mức nguyên vật liệu công trình:

HDSD_GIATHANH_CONGTRINH_DinhmucNVLCT_manhinhds

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Khai báo định mức nguyên vật liệu cho từng công trình

8 Nhập khẩu định mức nguyên vật liệu công trình từ excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ
Báo cáo giá thành