Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tổng hợp > Lập báo cáo tài chính >

Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm. Việc lập thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp sẽ giúp lưu lại được số liệu đã chốt tại thời điểm cuối kỳ, các thay đổi của chứng từ sẽ không ảnh hưởng đến số liệu báo cáo đã lập, nếu có nhu cầu lấy dữ liệu mới từ chứng từ thì vào thực hiện sửa báo cáo và nhấn nút Lấy lại dữ liệu.

Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp áp dụng với công ty có chi nhánh hạch toán độc lập: Ngoài việc lập thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp số liệu của các chi nhánh phụ thuộc thì tổng công ty cần lập thêm thuyết minh báo cáo tổng hợp để tổng hợp số liệu của toàn công ty. Vì vậy, chỉ đăng nhập vào tổng công ty mới lập và xem được thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC, nhấn nút Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp, xuất hiện giao diện chọn tham số:

HDSD_TONGHOP_Thuyetminhbaocaotaichinhtonghop_b1

Chọn kỳ lập báo cáo, nhấn Đồng ý:

HDSD_TONGHOP_Thuyetminhbaocaotaichinhtonghop_b3

Chương trình chia thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp thành các tab tương ứng với từng nội dung của thuyết minh: Thông tin chung, Thông tin bổ sung, Đầu tư tài chính, Phải thu khác, ....

Nhập thêm thông tin cho 1 số chỉ tiêu, sau đó nhấn Cất để lưu thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp đã lập

Tại đây, nhấn In để in báo cáo hoặc vào danh sách báo cáo để in báo cáo.