Chi phí dở dang cho Công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang >

Chi phí dở dang cho Công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các công trình/hạng mục công trình của doanh nghiệp.

HDSD_Nhapsodubandau_Chiphidodang_congtrinh_manhinhds

Trên tab Chi phí dở dang\Công trình, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho công trình

8 Nhập khẩu chi phí dở dang đầu kỳ cho công trình từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Chi phí dở dang/Công trình nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây