Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang > Chi phí dở dang cho Công trình >

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng công trình/hạng mục công trình.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

 

Cách thao tác

Bước 1: Khai báo danh mục Công trình

oVào menu Danh mục\Công trình\Công trình

oNhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình danh sách và chọn Thêm

HDSD_menunghiepvu_Nhapsodu_Congtrinh_b1

oKhai báo thông tin cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 2: Nhập chi phí dở dang

oCách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang, tích chọn tiêu chí Công trình, sau đó chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ:

HDSD_Nhapsodubandau_Chiphidodang_congtrinh_b1

Nhập chi phí dở dang của từng công trình/hạng mục công trình.

Trường hợp muốn nhập chi phí dở dang của công trình/hạng mục công trình chi tiết theo từng yếu tố chi phí, kế toán tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí:

HDSD_nhapsodubandau_CPdodang_Congtrinh_b2

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oCách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang

Tích chọn mục Công trình

Nhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

 

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản