Chi phí dở dang cho Đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang >

Chi phí dở dang cho Đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các đơn đặt hàng phát sinh từ kỳ kế toán trước.

HDSD_Nhapsodubandau_CPdodang_Donhang_manhinhds_01

Trên tab Chi phí dở dang\Đơn đặt hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đơn đặt hàng

8 Nhập khẩu chi phí dở dang đầu kỳ cho đơn đặt hàng từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Chi phí dở dang/Đơn đặt hàng nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây