Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang > Chi phí dở dang cho Đơn đặt hàng >

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng công trình/hạng mục công trình.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang, tích chọn tiêu chí Đơn đặt hàng sau đó chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ:

Nhap_CP_do_dang_theo_don_dat_hang_01

oNhập chi phí dở dang của từng đơn đặt hàng.

oTrường hợp muốn nhập chi phí dở dang của đơn đặt hàng chi tiết theo từng yếu tố chi phí, tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí:

Nhap_CP_do_dang_theo_don_dat_hang_02

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteĐể lấy được thông tin đơn đặt hàng lên tab Chi phí dở dang, khi khai báo đơn đặt hàng, bắt buộc phải tích chọn vào thông tin Tính giá thành.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang

oTích chọn mục Đơn đặt hàng

oNhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

 

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản