Lập đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Đơn đặt hàng >

Lập đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập đơn đặt hàng để gửi cho khách hàng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Đơn đặt hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Đơn đặt hàng chọn chức năng Thêm):

Don_dat_hang        

Khai báo các thông tin về đơn đặt hàng:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Khách hàng: chọn thông tin khách hàng từ danh sách => khi đó thông tin Địa chỉ, Mã số thuế, Người nhận hàng sẽ được tự động lấy theo thông tin khách hàng đã được khai báo

Nhân viên bán hàng: chọn thông tin nhân viên bán hàng là những nhân viên trong công ty.

Điều khoản thanh toán: chọn điều kiện thanh toán được hưởng trong trường hợp khách hàng thanh toán sớm tiền hàng.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến đơn đặt hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin đơn hàng: nhập thông tin về Ngày đơn hàng, Số đơn hàng, Tình trạng, Ngày giao hàng => Ngày giao hàng phải lớn hoặc bằng Ngày đơn hàng, riêng Số đơn hàng sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được khách hàng đặt mua, đồng thời khai báo các thông tin về: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT... cho các mặt hàng được khách hàng đặt mua.

oTrong trường hợp muốn khai báo thêm thông tin đặc tính của hàng hóa, tại tiêu đề các cột tab Hàng tiền, nhấn chuột phải và tích chọn Đặc tính hàng hóa. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

oThông tin khác: khai báo thông tin về địa điểm giao hàng và một số thông tin khác (nếu có).

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu đơn đặt hàng cần in => kế toán có thể in đơn đặt hàng theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

NOTE_iconnote1. Các đơn đặt hàng sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

             2. Kế toán có thể lập đơn đặt hàng từ báo giá đã có.

             3. Với các đơn đặt hàng hàng được sử dụng cho việc tính giá thành sản phẩm theo đơn hàng, khi khai báo kế toán tích chọn vào thông tin Tính giá thành.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo đơn đặt hàng
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ