Chọn báo giá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Đơn đặt hàng > Lập đơn đặt hàng >

Chọn báo giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập đơn đặt hàng từ các báo giá đã được lập trên tab Báo giá.

Cách thao tác

Khi khai báo một đơn đặt hàng, nhấn vào biểu tượng Bieu_tuong_chon_danh_sach để chọn báo giá:

HDSD_BANHANG_Dondathang_b2

Sau khi chọn được các mặt hàng được đặt hàng theo báo giá, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra đơn đặt hàng:

HDSD_BANHANG_Dondathang_b3

Xem thêm

Tìm nhanh báo giá

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)