Bị tường lửa chặn kết nối SQL Server qua TCP/IP

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc thường gặp khi đăng nhập vào chương trình > Không tìm thấy máy chủ SQL Server >

Bị tường lửa chặn kết nối SQL Server qua TCP/IP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo không tìm thấy máy chủ SQL Server do Giao thức TCP/IP đang disable

Vuongmac_anhloi_khongtimthaymaychu_01

Cách khắc phục:

Khi gặp lỗi này, khắc phục bằng cách thực hiện các thao tác sau:

Cách 1:

Vào All Programs\Control Panel\All Control Panel Items

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_Cach1_b1

Chọn mục Windows Firewall

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_cach1_b2

Lần lượt tích chọn Turn off Windows Firewall ở tất cả các mục trên màn hình

Nhấn OK

Cách 2:

Nhập Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_MaychuSQLServer_bingung_B1_01

Chọn mục SQL Server 2015 Services trên màn hình hộp thoại SQL Server Configuration Manager

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_cach2_b1

Nhấn chọn mục SQL Server 2005 Network Configuration (32bit)\Protocols for MISA SME2015 rồi thao tác như hình trên

Sau đó vào All Programs\Control Panel\All Control Panel Items\Windows Firewall

Nhấn chọn mục Advanced settings và thao tác như hình dưới đây

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_cach2_b3

Sau khi nhấn nút Next

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_cach2_b4

Nhấn nút Next

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_cach2_b5

Nhấn nút Next

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_cach2_b6

Nhấn nút Next

Vuongmac_khongtimthaymaychu_bituongluachan_cach2_b7

Nhập thông tin vào mục Name và Description

Nhấn nút Finish