Số dư tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính > Chỉ tiêu tài chính >

Số dư tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem số dư của tất cả các tài khoản thời điểm hiện tại

 

 

Phantichtaichinh-Chitieutaichinh_Sodutaikhoan

 

Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng Chi_tieu_tai_chinh_05:

Chi_tieu_tai_chinh_06

Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Số dư tài khoản, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ