Định khoản

Nợ TK 112              Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131         Phải thu của khách hàng    

Mô tả nghiệp vụ

Khi khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty để trả nợ tiền hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền chuyển khoản của khách hàng, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.

2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ cho khách hàng, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng

=> Nếu thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, khách hàng chỉ cần trả số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.  

Ví dụ

Ngày 28/01/2015, công ty TNHH Phú Thái trả nợ cho các hóa đơn đã mua hàng, số tiền trả là 50.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Khách hàng trả tiền nợ thông qua chuyển khoản ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền khách hàng:

Thu_tien_khach_hang_10

Chọn khách hàng cần thu tiền nợ

Tích chọn chứng từ bán hàng có liên quan trên màn hình tab Chứng từ công nợ, nhập số tiền thu được vào cột Số thu nếu khách hàng không trả đủ 100% số tiền nợ

Nhấn Thu tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền gửi khách hàng:

Thu_tien_khach_hang_11

Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Nghiệp vụ "Thu tiền khách hàng" có thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Ngoài ra, có thể thực hiện chức năng thu tiền cho nhiều khách hàng cùng lúc bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Ngân hàng\Thu tiền khách hàng hàng loạt.

2. Trong trường hợp thu tiền bằng ngoại tệ thì phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá

 3. Sau khi thực hiện thu tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn

4. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

 

Xem thêm

Thu tiền khách hàng