Khai báo người liên hệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Khai báo người liên hệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về người liên hệ của khách hàng trên từng hợp đồng bán.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách hợp đồng bán, trên tab Liên hệ, nhấn chuột phải vào chọn chức năng Thêm dòng:

HDSD_HOPDONG_Hopdongban_khaibaonguoilienhe_b1

Nhập trực tiếp thông tin về người liên hệ tại các cột: Họ và tên, Chức vụ, ĐT di động, ĐT di động khác, ĐT cố đinh, Email.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteĐể xoá thông tin người liên hệ đã khai báo, chọn thông tin cần xoá trên tab Liên hệ, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xoá dòng.