Lập bảng tính lương

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền lương >

Lập bảng tính lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Khi đến kỳ tính lương, kế toán tạo bảng lương để thực hiện tính toán các khoản thu nhập và khấu trừ cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Ví dụ

Ngày 27/02/2015, kế toán lập bảng lương tháng 2 cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập bảng tính lương cho nhân viên" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập các quy định phục vụ cho việc tính lương

oThiết lập quy định lương

Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Quy định lương:

Quy_dinh_luong_BH_TNCN

 

Hệ thống đã tự động thiết lập theo các quy định mới nhất của Nhà nước, tuy nhiên kế toán vẫn có thể thay đổi lại.

Sau khi thay đổi xong, nhấn Cất.

 NOTE_iconnote Bước này thường chỉ cần thực hiện lần đầu tiên khi lập bảng lương, hay vào thay đổi các thiết lập khi có những thay đổi về mức đóng bảo hiểm, mức giảm trừ gia cảnh…

oXác định cơ sở tính lương căn bản

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tiền lương

HDNV_Tienluong_Lapbangtinhluong_b2

Tích chọn mục Lương thỏa thuận nếu muốn tính lương cơ bản của nhân viên theo mức lương thỏa thuận giữa nhân viên và doanh nghiệp

Tích chọn mục Mức lương tối thiểu và hệ số lương nếu muốn tính lương cơ bản của nhân viên theo hệ số lương nhân viên được hưởng và mức lương tối thiểu chung theo quy định

NOTE_iconnote Nếu doanh nghiệp trong tháng có tạm ứng lương cho nhân viên thì tích chọn mục "Hiển thị cột tạm ứng 141 trên bảng lương"

Bước 2: Lập bảng tính lương

oVào phân hệ Tiền lương\tab Tính lương, chọn chức năng Thêm:

Tao_bang_luong_moihoantoan_01

oChọn loại bảng lương cần lập là: Lương cố định, Lương thời gian theo buổi, Lương thời gian theo giờ hoặc Lương tạm ứng.

oChọn thời gian và đơn vị cần lập bảng lương.

oKế toán có thể lựa chọn lập bảng lương từ một bảng lương đã có trên hệ thống hoặc tạo mới hoàn toàn:

Nếu tạo từ một bảng lương khác => hệ thống sẽ lấy toàn bộ thông tin từ bảng lương cũ sang bảng lương mới

Nếu tạo mới hoàn toàn => hệ thống sẽ tạo một bảng lương căn cứ vào thông tin từ bảng tổng hợp chấm công.

oSau khi khai báo thông tin bảng lương xong, nhấn Đồng ý:

Tao_Bang_luong_Daydu_01

oVới các cột trên bảng lương, hệ thống đã thiết lập sẵn công thức cho các cột đó => tuy nhiên kế toán vẫn có thể sửa lại công thức bằng cách để chuột tại cột cần sửa công thức sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập công thức cho cột:

Lap_CT_tinh_luong

 

oSau khi thiết lập xong bảng lương, nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Trường hợp muốn phân bổ tiền lương của nhân viên vào giá thành sản phẩm, kế toán sau khi lập bảng lương xong có thể chọn chức năng Phân bổ lương trên thanh công cụ.

  2. Nếu trong tháng đã lập bảng lương tạm ứng rồi thì khi lập bảng lương phần mềm sẽ tự động tổng hợp lương đã tạm ứng lên bảng lương để tính ra tiền lương thực trả