Lập chứng từ ghi sổ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp >

Lập chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại.

 

Ví dụ

Ngày 31/01/2015 thực hiện lập chứng từ ghi sổ cho tất cả các chứng từ bán hàng chưa thu tiền phát sinh trong tháng 01/2015

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập chứng từ ghi sổ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ ghi sổ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ ghi sổ chọn chức năng Thêm).

Khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ ghi sổ theo hướng dẫn như hình dưới đây:

HDNV_Tonghop_Chungtughiso_b1

oSau khi chọn xong chứng từ cần lập trên chứng từ ghi sổ, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy các chứng từ vừa chọn ra chứng từ ghi sổ:

HDNV_Tonghop_Chungtughiso_b2

Nhấn Cất để lưu thông tin chứng từ ghi sổ vừa lập.

NOTE_iconnote Nếu chứng từ nào NSD đã chọn lập trong chứng từ ghi sổ rồi thì lần sau lập chứng từ ghi sổ sẽ không hiển thị trong danh sách để NSD chọn lại nữa