Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp >

Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập các chứng từ quyết toán tạm ứng sau khi nhân viên hoàn thành các thủ tục quyết toán các khoản tạm ứng trước đó.

Định khoản

 

Nợ TK 641, 642                 

Có TK 141                     Tạm ứng

Ví dụ

Ngày 18/02/2015 nhân viên Phạm Quang Minh tạm ứng tiền đi công tác Thanh Hóa. Số tiền tạm ứng là 1.000.000đ.

Ngày 20/02/2015 sau khi đi công tác về, nhân viên Phạm Quang Minh làm thủ tục quyết toán tạm ứng với kế toán.

oTiền khách sạn: 300.000đ, thuế GTGT 10%

oTiền xe: 200.000đ

oTiền ăn: 100.000đ

oChi phí khác: 100.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập chứng từ quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ quyết toán tạm ứng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ quyết toán tạm ứng):

HDNV_Tonghop_Quyetoantamung_b1_01

Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ nghiệp vụ khác: Diễn giải, Ngày hạch toán, Số chứng từ,....

Nhấn Cất

NOTE_iconnote Sau khi lập xong chứng từ quyết toán tạm ứng, để In mẫu chứng từ kế toán, NSD nhấn mũi tên bên phải biểu tượng In trên màn hình hộp thoại Chứng từ quyết toán tạm ứng và chọn Chứng từ kế toán. Kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn biểu tượng In.