Mua hàng có chiết khấu thương mại

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 152, 156...

Nợ TK 133                                   Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...          

2. Khi phát sinh chiết khấu thương mại

Nợ TK 111, 112, 331...                 Tổng giá trị chiết khấu

Có TK 152, 156...                  Giá trị chiết khấu chưa có thuế

Có TK 133                             Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Mô tả nghiệp vụ

Trong thỏa thuận giữa công ty và nhà cung cấp, nếu mua hàng với số lượng nào đó công ty sẽ được hưởng chiết khấu thương mại theo tỷ lệ % hoặc số tiền chiết khấu khấu thương mại cụ thể. Khi đó, số tiền chiết khấu được giảm trừ trực tiếp vào giá trị nhập kho của hàng hóa và giảm trừ vào tổng giá trị thanh toán của hóa đơn  

Ví dụ

Ngày 12/01/2015, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Minh Hương về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.

Điện thoại NOKIA LUMIA 520, số lượng 7, đơn giá 3.480.000đ, thuế GTGT 10%

Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 6, đơn giá 6.105.000đ, thuế GTGT 10%

Do mua hàng với số lượng nhiều nên doanh nghiệp được hưởng mức chiết khấu 2%.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng có chiết khấu thương mại" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa về nhập kho

oTrên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

oChọn loại chứng từ mua và phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng:

HDNV_MUAHANG_MuahangcoCKthuongmai_b1

oXác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

oVới các chứng từ có phát sinh chiết khấu thương mại, sau khi khai báo xong thông tin của vật tư, hàng hóa, kế toán sẽ khai báo thông tin về chiết khấu trên tab Hàng tiền:

Nếu từng mặt hàng có thông tin chiết khấu cụ thể, kế toán sẽ nhập trực tiếp tỷ lệ chiết khấu (hoặc số tiền chiết khấu) cho từng mặt hàng:

HDNV_MUAHANG_MuahangcoCKthuongmai_b2

Nếu chỉ có thông tin chiết khấu chung cho cả hóa đơn, kế toán sẽ thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng bằng cách chọn chức năng Phân bổ chiết khấu:

HDNV_MUAHANG_MuahangcoCKthuongmai_b3

oKhai báo các thông tin khác của chứng từ (nếu có), sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote 1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

       2. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

      3. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau.

Vai trò Thủ kho (áp dụng với các chứng từ Mua hàng trong nước về nhập kho và Mua hàng nhập khẩu nhập kho): sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho hàng mua về, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ mua hàng về nhập kho, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_MUAHANG_MuahangcoCKthuongmai_b4

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ mua hàng nhập kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.

Xem thêm

Lập chứng từ mua hàng