Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 152, 156, 641, 642...        

Nợ TK 133                                             Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...          

2. Khi phát sinh chi phí mua hàng

Nợ TK 152, 156, 641, 642...                  Chi phí mua hàng

Nợ TK 133                                             Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...                     Tổng giá thanh toán    

Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng có phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa... Căn cứ vào các hóa đơn chi phí mua hàng liên quan, kế toán mua hàng sẽ phân bổ chi phí thu mua vào các mặt hàng đã mua theo tiêu thức Số lượng hoặc Giá trị của hàng hóa.

Ví dụ

Ngày 10/01/2015, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Minh Hương về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.

Điện thoại NOKIA LUMIA 520, số lượng 10, đơn giá 3.500.000đ, thuế GTGT 10%

Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 5, đơn giá 6.000.000đ, thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp thuê công ty vận tải Sông Công vận chuyển hàng về kho với chi phí là 1.000.000đ (VAT 10%) => đã thanh toán tiền vận chuyển.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ thực hiện nghiệp vụ mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng theo các bước sau

oBước 1: Hạch toán chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...)

Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua dịch vụ:

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Tích chọn Là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về chi phí mua hàng:

HDSD_MUAHANG_MuahangcophatsinhCPMH_b1

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Trước khi lập chứng tư mua dịch vụ, kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là chi phí mua hàng có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá.

  2. Nếu đơn hàng có phát sinh nhiều loại chi phí khác nhau từ nhiều nhà cung cấp, thì với mỗi một nhà cung cấp, người dùng sẽ lập một chứng từ mua dịch vụ.

oBước 2: Hạch toán hóa chứng từ mua hàng, đồng thời phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng

Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay:

HDTN_MUAHANG_Muahangcocpphatsinh_b2

Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Khai báo thông tin của chứng từ trên các tab Hàng tiềnThuế, sau đó thực hiện phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...) đã được lập ở bước 1 trên tab Chi phí:

Nhấn chức năng Chọn để lựa chọn các hóa đơn dịch vụ cần phân bổ vào hóa đơn mua hàng đang khai báo:

HDTN_MUAHANG_Muahangcocpphatsinh_b3

Sau khi chọn xong chứng từ, kế toán chọn chức năng Phân bổ chi phí để thực hiện việc phân bổ chi phí cho từng mặt hàng:

HDTN_MUAHANG_Muahangcocpphatsinh_b4

Sau khi thực hiện phân bổ xong, thông tin chi phí mua hàng vừa được phân bổ sẽ được hiển thị tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền.

Kiểm tra lại chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

 2. Đối với chứng từ Mua hàng nhập khẩu nhập kho, chí phí mua hàng sẽ được khai báo trên tab Phí hàng về kho.

3. Trường hợp một chứng từ dịch vụ được sử dụng để phân bổ chi phí cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau, khi chọn chứng từ chí phí cần phân bổ kế toán cần nhập số tiền sẽ được sử dụng để phân bổ vào chứng từ mua hàng (nhập vào cột Số phân bổ lần này trên form Chọn chứng từ chi phí).

     4. Đối với trường hợp mua hàng trong nước đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

    5. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho hàng mua về, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_MUAHANG_Muahangcophatsinhchiphimuahang_vaitrothukho

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ mua hàng có phát sinh chi phí vận chuyển ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.

Xem thêm

Lập chứng từ mua hàng