Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642...        Giá có thuế nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331                      

Có TK 3333                                   Thuế xuất, nhập khẩu

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

Nợ TK 133                                     Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331                             Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu

2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642...       Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331                    

Có TK 3333                                  Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331                                  Thuế GTGT phải nộp (33312)

3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642...       Giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu

Có TK 331                                     Phải trả người bán

Có TK 3332                                   Thuế tiêu thụ đặc biệt

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về đưa vào sử dụng ngay, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển...).

2.Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp.

3.Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).

4.Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).

5.Khi hàng hóa về đến công ty, nhân viên mua hàng không làm thủ tục nhập kho mà giao trực tiếp đến bộ phận có nhu cầu sử dụng để đưa vào sản xuất.

6.Nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng.

7.Kế toán mua hàng hạch toán chi phí mua hàng và kê khai thuế phát sinh.

8.Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

Ví dụ

Ngày 10/02/2015, doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu của công ty TNHH Minh Hương về sử dụng cho phòng Kế toán:

Máy in, số lượng 02, đơn giá 825 USD (tỷ giá 21.800đ), thuế nhập khẩu 30%, thuế GTGT 10%, chi phí hải quan 2.800.000đ và chi phí vận chuyển hàng về kho là 500.000đ.

Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Minh Hương.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng nhập khẩu về không nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ thực hiện nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho theo các bước sau

oBước 1: Hạch toán chi phí hải quan

Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua dịch vụ:

HDNV_MUAHANG_muahangnhapkhaukhongquakho_b1_01        

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trước khi lập chứng tư mua dịch vụ, kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là phí hải quan có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá.

oBước 2: Hạch toán chi phí vận chuyển hàng về  sử dụng ngay

Thực hiện thêm chứng từ mua dịch vụ tương tự như ở bước 1:

HDNV_MUAHANG_muahangnhapkhaukhongquakho_b2_01

oBước 3: Hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu về  không qua kho

Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng nhập khẩu không qua kho:

HDNV_MUAHANG_muahangnhapkhaukhongquakho_b3-1

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ nộp thuế cho hàng nhập khẩu, xem nghiệp vụ nộp thuế tại đây

Xem thêm

Lập chứng từ mua hàng