Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ

Nợ TK 152, 156, 611...            Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331          

Có TK 3333                       Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

Nợ TK 133                         Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Nợ TK 152, 156                       Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Có TK 111, 112, 331          

Có TK 3333                       Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331                       Thuế GTGT phải nộp (33312)

3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 152, 156                       Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu)

Có TK 331                         Phải trả người bán

Có TK 3332                       Thuế tiêu thụ đặc biệt            

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển...).

2.Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp.

3.Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).

4.Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).

5.Khi hàng hóa về đến kho của công ty, nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng, đồng thời đề nghị nhập kho hàng hàng hóa.

6.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho.

7.Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

8.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

9.Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

10.Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

Ví dụ

Ngày 05/02/2015, doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu của công ty cổ phần Thiên Tân về nhập kho

Máy tính xách tay Intel số lượng 05, đơn giá 465 USD (tỷ giá 21.500đ) thuế nhập khẩu 30%, thuế GTGT 10%, chi phí hải quan 4.618.000đ => Doanh nghiệp thuê công ty vận tải Sông Công vận chuyển hàng về kho với chi phí là 2.150.000đ (VAT 10%). Đồng thời doanh nghiêp đã thanh toán ngay 100% tiền hàng.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng nhập khẩu về nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ thực hiện nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho theo các bước sau:

oBước 1: Hạch toán chi phí hải quan

Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua dịch vụ.

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Thanh toán ngay:

HDTN_MUAHANG_Muahangnhapkhaunhapkho_b1        

Tích chọn Là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về phí hải quan.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trước khi lập chứng tư mua dịch vụ, kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là phí hải quan có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá.

oBước 2: Hạch toán chi phí vận chuyển hàng về kho

Thực hiện thêm chứng từ mua dịch vụ tương tự như ở bước 1:

HDTN_MUAHANG_Muahangnhapkhaunhapkho_b2

NOTE_iconnote Trước khi lập chứng tư mua dịch vụ, kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là chi phí mua hàng có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá.

oBước 3: Hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho

Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Thanh toán ngay:

HDTN_MUAHANG_Muahangnhapkhaunhapkho_b3

Khai báo thông tin của chứng từ trên các tab chi tiết:

Tại tab Phí trước hải quan, chọn chứng từ hạch toán chi phí hải quan đã được lập ở bước 1, nhấn Chọn để chọn chứng từ chi phí, thao tác chi tiết như hình dưới đây

HDTN_MUAHANG_Muahangnhapkhaunhapkho_b4

oNhấn Phân bổ CP để phân bổ chi phí hải quan cho các mặt hàng

oThao tác các bước như hình dưới đây

HDNV_MUAHANG_muahangnhapkhaunhapkho_buoc3-2-2_01

Tại tab Phí hàng về kho, chọn chứng từ hạch toán chi phí vận chuyển hàng về kho đã được lập ở bước 2, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phí có liên quan, thao tác chi tiết như hình dưới đây

HDNV_MUAHANG_muahangnhapkhaunhapkho_buoc3-3_01

oPhân bổ CP để phân bổ phí hàng về kho cho các mặt hàng

oThao tác các bước như hình dưới đây

HDNV_MUAHANG_Muahangnhapkhaunhapkho_buoc3-3-2_01

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập kho đối với hàng nhập khẩu mua về, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ mua hàng nhập khẩu nhập kho, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

Mua_hang_nhap_khau_NK_06

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ mua hàng nhập kho ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ nộp thuế cho hàng nhập khẩu, xem nghiệp vụ nộp thuế tại đây

Xem thêm

Lập chứng từ mua hàng