Mua hàng trong nước không qua kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua hàng trong nước không qua kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 621, 623, 627, 641...         Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                    Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331...           Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (không nhập kho), thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Khi nguyên vật liệu về đến phân xưởng sản xuất hoặc công trường, quản đốc phân xưởng hoặc công trường nhận nguyên vật liệu để đưa vào sản xuất.

2.Nhân viên mua hàng giao cho kế toán mua hàng hóa đơn chứng từ của nhà cung cấp.

3.Kế toán mua hàng hạch toán chi phí và kê khai hóa đơn đầu vào.

4.Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

5.Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Ví dụ

Ngày 19/01/2015, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Minh Anh về sử dụng ngay cho phòng họp (chưa thanh toán tiền hàng).

Ti vi Pansonic LED 42 inches, số lượng 2, đơn giá mua 12.000.000đ, thuế GTGT 10%

Xem phim hướng dẫn

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng trong nước không qua kho mà đưa và sử dụng ngay hoặc xuất thẳng cho bộ phận sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ mua vật tư, hàng hóa về không quan kho

oTrên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

oChọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho.

oLựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là: Chưa thanh toán:

HDTN_MUAHANG_Muahangtrongnuockhongquakho_b1

oXác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

oKhai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote 1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

          2. Đối với trường hợp mua hàng đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

          3. Trường hợp mua hàng, hàng về trước hóa đơn về sau, xem tại hướng dẫn nghiệp Hàng về trước hóa đơn về sau.

Xem thêm

Lập chứng từ mua hàng