Mua hàng theo lệnh sản xuất

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Trường hợp mua nguyên vật liệu về không qua nhập kho mà đưa vào phục vụ luôn cho hoạt động sản xuất

Nợ TK 621, 623, 6272...                    Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                         Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 111, 112, 331...                Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng theo lệnh sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào lệnh sản xuất đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.

2.Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.

3.Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt

4.Nhân viên mua hàng lập và yêu cầu mua hàng tới nhà cung cấp được lựa chọn.

5.Căn cứ vào yêu cầu, nhà cung cấp thực hiện giao hàng.

6.Nhân viên mua hàng sau khi nhận hàng, sẽ chuyển thẳng tới các bộ phận sản xuất để phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Ví dụ

Ngày 14/01/2015, doanh nghiệp lập lệnh sản xuất LSX0011 với các thông tin chi tiết sau:

Thành phẩm

Số lượng

Đơn vị tính

Nguyên vật liệu

Định mức

Đơn vị tính

Áo sơ mi

100

Chiếc

Vải áo

300

m

Chỉ trắng

50

cuộn

Váy juyp

100

Chiếc

Vải váy

150

m

Chỉ đen

25

cuộn

Ngày 19/01/2015, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Minh Hương đưa về đưa vào phân xưởng sản xuất theo lệnh sản xuất ngày 14/1/2015

oVải áo, số lượng 300 m, đơn giá 56.500đ, thuế GTGT 10%

oVải váy, số lượng 150 m, đơn giá 48.950đ, thuế GTGT 10%

oChỉ đen, số lượng 25 cuộn, đơn giá 5.850đ

oChỉ trắng, số lượng 50 cuộn, đơn giá 6.000đ

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mua hàng theo lệnh sản xuất" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ lập lệnh sản xuất cho các thành phẩm cần sản xuất

oVào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm:

HDTN_MUAHANG_MUAHANGTHEOLSX_b1

oKhai báo thông tin về lệnh sản xuất, thành phẩm cần sản xuất, cũng như các nguyên vật liệu cần có để sản xuất, sau đó nhấn Cất.

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo lệnh sản xuất

oTrên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

oChọn loại chứng từ mua hàng cần lập là: Mua hàng trong nước không qua kho hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho, sau đó trên thanh công cụ chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Lệnh sản xuất:

HDTN_MUAHANG_MUAHANGTHEOLSX_b2

oChọn lệnh sản xuất, đồng thời, nhập số lượng thành phẩm cần sản xuất, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ căn cứ vào số lượng thành phẩm cần sản xuất đã nhập để tự tính ra số lượng các nguyên vật liệu cần đặt mua trên chứng từ mua hàng:

HDTN_MUAHANG_MUAHANGTHEOLSX_b3

oXác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

oKiểm tra lại các thông tin hạch toán và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu cần).

oNhấn Cất sau khi khai báo xong thông tin chứng từ.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote 1. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

     2. Đối với trường hợp mua hàng trong nước đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.

Xem thêm

Lập lệnh sản xuất

Lập chứng từ mua hàng