Nhập kho hàng mua đang đi đường

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Nhập kho >

Nhập kho hàng mua đang đi đường

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 152, 156...                 Giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho

Có TK 151                      Hàng mua đi đường

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ Nhập kho hàng do kỳ trước hàng mua có hóa đơn về trước nhưng hàng đang đi đường chưa về nhập kho

1.Cuối kỳ kế toán trước, vật tư, hàng hóa mua đã nhận được hóa đơn nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ ghi nhận và kê khai hóa đơn và hạch toán vào hàng mua đang đi đường

2.Sang kỳ kế toán tiếp theo, khi hàng về nhân viên đề nghị nhập kho

3.Kế toán kho lập Phiếu nhập kho cho hàng mua đi đường, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

4.Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

5.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 28/01/2015, doanh nghiệp đã mua hàng của công ty TNHH Phú Vinh và nhận được hóa đơn nhưng tính đến ngày 31/01/2015 vẫn chưa nhận được hàng. Chi tiết lô hàng đã mua:

oTủ lạnh TOSHIBA 110 lít, số lượng 20, đơn giá 3.000.000đ, thuế GTGT 10%

oTủ lạnh TOSHIBA 60 lít, số lượng 20, đơn giá 2.000.000đ, thuế GTGT 10%

Ngày 05/02/2015, doanh nghiệp nhận được hàng, kế toán làm thủ tục nhập kho lô hàng trên. Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Phú Vinh.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhập kho hàng mua đang đi đường" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ hạch toán nghiệp vụ hàng mua đang đi đường

oTrên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.

oChọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho:

HDNV_Nhapkho_hangmuadangdiduong_b1

oLựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng.

oHạch toán nghiệp vụ mua hàng đang đi đường, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Khi hạch toán trên tab Hàng tiền chọn kho là Kho hàng mua đang đi đường và TK kho là 151.

        2. Sau khi chứng từ hàng mua đang đi được được lập, hệ thống sẽ tự động sinh một chứng từ nhập kho hàng mua đang đi đường trên tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho.

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ nhập kho hàng mua đang đi đường

oVào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.

oChọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất chuyển kho nội bộ:

HDNV_KHO_Nhapkho_nhapkhohangmuadangdiduong

oKhai báo chứng từ chuyển kho từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu nhập/xuất kho hàng mua đang đi đường, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ nhập/xuất kho đối với hàng mua đang đi đường, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_KHO_Nhapkho_Nhapkhohangmuadangdiduong_b3

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập/xuất so với chứng từ nhập/xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ nhập/xuất kho đối với hàng mua đang đi đường ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ.