Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu tiền gửi >

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 112              Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 141        Tạm ứng          

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đã chuẩn bị đủ các chứng từ, hoá đơn, nhân viên thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng, khi đó bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán kiểm tra và xác nhận các khoản chi tiêu theo đúng mục đích và quy định của công ty.

2.Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt quyết toán tạm ứng

3.Căn cứ các hóa đơn, chứng từ, nếu số tiền tạm ứng lớn hơn số tiền đã chi, nhân viên sẽ mang tiền ra ngân hàng để nộp vào tài khoản của công ty.

4.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền nộp của nhân viên, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.

5.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

6.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ của nhân viên, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 03/02/2015, nhân viên Vũ Tuấn Phong nhận tiền tạm ứng đi công tác, số tiền 2.500.000đ

Ngày 05/02/2015, sau khi đi công tác về nhân viên Vũ Tuấn Phong hoàn thành các thủ tục, chứng từ để quyết toán tạm ứng với tổng số tiền đã chi là 1.900.000đ

Ngày 06/02/2015, nhân viên Vũ Tuấn Phong ra ngân hàng Đầu từ và phát triển Việt Nam để nộp số tiền tạm ứng còn thừa vào tài khoản doanh nghiệp

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

Chọn lý do thu là Thu hoàn ứng:

Thu_hoan_tam_ung_bang_tien_gui_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, kế toán cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền\Chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán tạm ứng.

2. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền từ việc hoàn ứng bằng tiền gửi sau quyết toán tạm ứng nhân viên, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

 3. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập chứng từ thu tiền gửi