Xóa hóa đơn

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Xóa hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Với các hóa đơn đã được giao cho khách hàng và đã được khách hàng cũng như doanh nghiệp kê khai thuế, nếu phát hiện ra sai sót sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Khách hàng sau khi phát hiện ra sai sót, yêu cầu lập biên bản hoặc thỏa thuận về việc sai sót của hóa đơn.

2.Kế toán bán hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn đã bị lập sai

3.Sau khi nhận được hóa đơn trả về từ khách hàng, kế toán bán hàng gạch chéo hóa đơn lập sai, ghi nhận là hóa đơn bị xóa bỏ

4.Kế toán bán hàng lập hóa đơn mới và giao lại cho khách hàng

Ví dụ

Ngày 31/01/2015, phát hiện hóa đơn bán hàng cho công ty Bảo Ngọc ngày 21/01/2015 bị sai Mã số thuế của công ty. Kế toán bán hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn bị lập sai.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Chỉ có thể xóa các hóa đơn đã được doanh nghiệp thông báo phát hành trước đó. Khi đó, nghiệp vụ "Xóa hóa đơn" được thực hiện trên phần mềm theo các bước như sau:

Bước 1: Ghi nhận hóa đơn đã cấp sai cần xóa bỏ

Vào phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn\tab Xóa hóa đơn, chọn chức năng Thêm:

HDNV_Quanlyhoadon_Xoahd_b1-1

Khai báo thông tin về hóa đơn bị xóa, đồng thời đính kèm biên bản thu hồi hóa đơn.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Đối với công ty đa chi nhánh, các chi nhánh chỉ có thể xóa bỏ hóa đơn của chi nhánh mình, không xoá bỏ được hoá đơn của chi nhánh khác. Nhưng tổng công ty lại được xóa bỏ hóa đơn của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.    

            2. Các hoá đơn bị xoá vẫn được lấy lên báo cáo thuế với giá trị bằng 0.

3. Sau khi NSD thực hiện xóa hóa đơn thì số hóa đơn bị xóa này sẽ thể hiện trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở cột xóa hóa đơn và trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra sẽ ghi chú là Xóa hóa đơn

Bước 2: Cấp lại số hóa đơn mới cho chứng từ bán hàng

Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng

Chọn chứng từ bán hàng cần cấp lại hóa đơn mới, nhấn đúp chuột vào chứng từ vừa chọn hoặc nhấn chuột phải và chọn Xem

Thực hiện Bỏ ghi chứng từ rồi nhấn Sửa. Thực hiện sửa lại mã số thuế của khách hàng

Nhấn Cất

Nhấn chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ, và thực hiện các thao tác như hình dưới đây

HDNV_Quanlyhoadon_Xoahd_b2