Xuất kho bán hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho >

Xuất kho bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 632                                    Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho bán vật tư, hàng hóa, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng

Ví dụ

Ngày 15/02/2015, xuất kho bán hàng cho công ty TNHH Tiến Đạt

Điều hòa SHIMAZU 12000 BTU, số lượng 20, đơn giá 7.000.000đ

Điều hòa SHIMAZU 24000 BTU, số lượng 20, đơn giá 10.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ "Xuất kho bán hàng" kế toán cần phải lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng tab Bán hàng của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ "Xuất kho bán hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ xuất kho hàng bán

oVào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.

oChọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng, sau đó chọn chứng từ bán hàng:

HDTN_KHO_Xuatkho_Xuatkhobanhang_b1

oHệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng sang.

oNhập thông tin số lượng hàng được bán => có thể bổ sung hoặc loại bỏ bớt mặt hàng trên phiếu xuất so với chứng từ bán hàng bằng cách nhấn chuột phải vào chọn chức năng Xóa dòng chứng từ:

HDTN_KHO_Xuatkho_Xuatkhobanhang_b2

oSau khi khai báo xong chứng từ xuất kho, nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho bán hàng, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho bán hàng, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDTN_KHO_Xuatkho_Xuatkhobanhang_b3

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho bán hàng ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho