Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 > Cập nhật thông tin liên hệ của các khối doanh nghiệp trên sản phẩm MISA SME.NET 2017

Cập nhật thông tin liên hệ của các khối doanh nghiệp trên sản phẩm MISA SME.NET 2017


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R16, Cập nhật thông tin liên hệ mới nhất của các khối Doanh nghiệp trên sản phẩm MISA SME.NET 2017

Chi tiết thay đổi

 • Vào Trợ giúp/Giới thiệu/Thông tin liên hệ, thay đổi thông tin liên hệ, cụ thể:
  • Văn phòng Hà Nội: Thay đổi địa chỉ và Số điện thoại
  • Văn phòng Đà Nẵng: Thay đổi Số điện thoại
  • Văn phòng Buôn Ma Thuột: Thay đổi số điện thoại
  • Văn phòng Hồ Chí Minh: Thay đổi địa chỉ và Số điện thoại
  • Văn phòng Cần Thơ: Thay đổi địa chỉ và Số điện thoại
 • Chi tiết nội dung thay đổi:


Xem thêm
Khi in chứng từ kế toán, kế toán muốn hiển thị được thông tin các chứng từ có liên quan (tham chiếu) để dễ dàng đối chiếu lại về sau
Khi in Sổ cái tài khoản, kế toán muốn xem được phát sinh và tổng cộng của các TK con chi tiết, đồng thời xem được tổng cộng của cả TK cha trên cùng một báo cáo
Kế toán muốn xem được tồn kho VTHH theo từng bậc nhóm hình cây để quản lý vật tư tồn theo từng nhóm
Kế toán muốn in bảng tổng hợp chấm công để lưu trữ và xuất khẩu ra excel để tính lương và tổng hợp công cả năm quyết toán lương, thuế TNCN
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn bán hàng từ file excel để giảm thao tác nhập liệu
Kế toán muốn xem được tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa theo từng bậc nhóm VTHH nhằm xem được loại hàng hóa nào bán được với tỉ lệ lớn hơn
Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn lấy được công nợ lần trước và công nợ lần này
Kế toán lương muốn quản lý được một Nhân viên có nhiều số tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc trả lương theo số tiền hiện có ở từng ngân hàng
Kế toán muốn khi khai báo sai thông tin MST trên tờ khai thuế, PM có thể cảnh báo người dùng kiểm tra đến các ô đánh dấu đỏ để nhanh chóng sửa chữa, tiết kiệm thời gian
Khi in mẫu trộn Giấy rút tiền mặt phục vụ cho việc giao dịch với Ngân hàng, kế toán muốn mẫu giấy lấy lên được thông tin địa chỉ của NCC, NV đã khai báo trong danh mục
Cập nhật mức trích nộp BHXH Cơ quan đóng thay đổi giảm từ 18 thành 17.5 theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/06/2017
Đối với các giao dịch mua hàng nội bộ, kế toán muốn cột Giá trị đã thực hiện trên danh sách hợp đồng mua được cập nhật theo đúng tình hình thực tế
Kế toán yêu cầu phần mềm cập nhật TT37/2017/TT-BTC: Thay đổi thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế