Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 > Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn lấy được công nợ lần trước và công nợ lần này

Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn lấy được công nợ lần trước và công nợ lần này


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R16, Khi in mẫu chứng từ Hàng bán trả lại lấy được số liệu công nợ lần trước và công nợ lần này để đơn vị nắm chắc được cộng nợ và dễ dàng trong việc thu hồi nợ

Các bước thực hiện

 • Bổ sung thêm trường sau trên mẫu trộn Hàng bán trả lại
  • Công nợ cuối ngày quy đổi
  • Công nợ cũ tính đến ngày hạch toán (không kể chứng từ này)
  • Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi)

 

 • Ví dụ: Với mẫu trộn Hàng bán trả lại như sau:

 

 • Đơn vị có phát sinh số dư đầu kỳ chi tiết theo Khách hàng: Công ty Hồng Hà là Nợ TK 131: 60.000.000 VND
 • Thời điểm 8h15' ngày 05/06/2017, lập chứng từ bán hàng chưa thu tiền BH0001 cho Khách hàng: Công ty Hồng Hà số tiền: 38.456.000 VND
 • Thời điểm 9h00 ngày 05/06/2017, lập chứng từ bán hàng chưa thu tiền BH0002 cho Khách hàng: Công ty Hồng Hà số tiền: 36.025.000 VND
 • Thời điển 12h ngày 05/06/2017, lập chứng từ hàng bán trả lại cho khách hàng: Công ty Hồng Hà số tiền: 4.500.000 VND
 • Khi đó in Mẫu trộn sẽ hiển thị như sau:

 

 • Chi tiết cách thiết kế mẫu trộn chứng từ xem Tại đây

Lưu ý:

 • Với những chứng từ convert từ MISA SME.NET2012 chương trình không có căn cứ để xác định thứ tự lập nên khi convert lên MISA SME.NET2017 thì chương trình sẽ lấy tất cả công nợ phát sinh đến ngày chứng từ trừ đi chứng từ hiện tại do đó trường Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi) sẽ lấy số liệu giống trường Công nợ cũ tính đến ngày hạch toán (không kể chứng từ này).
 • Số liệu các thông tin này chỉ lấy lên khi người sử dụng vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo chứng từ: Tích chọn Lấy công nợ cũ và công nợ cuối ngày khi trộn mẫu và sửa mẫu chứng từ


Xem thêm
Khi in chứng từ kế toán, kế toán muốn hiển thị được thông tin các chứng từ có liên quan (tham chiếu) để dễ dàng đối chiếu lại về sau
Khi in Sổ cái tài khoản, kế toán muốn xem được phát sinh và tổng cộng của các TK con chi tiết, đồng thời xem được tổng cộng của cả TK cha trên cùng một báo cáo
Kế toán muốn xem được tồn kho VTHH theo từng bậc nhóm hình cây để quản lý vật tư tồn theo từng nhóm
Kế toán muốn in bảng tổng hợp chấm công để lưu trữ và xuất khẩu ra excel để tính lương và tổng hợp công cả năm quyết toán lương, thuế TNCN
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn bán hàng từ file excel để giảm thao tác nhập liệu
Kế toán muốn xem được tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa theo từng bậc nhóm VTHH nhằm xem được loại hàng hóa nào bán được với tỉ lệ lớn hơn
Kế toán lương muốn quản lý được một Nhân viên có nhiều số tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc trả lương theo số tiền hiện có ở từng ngân hàng
Kế toán muốn khi khai báo sai thông tin MST trên tờ khai thuế, PM có thể cảnh báo người dùng kiểm tra đến các ô đánh dấu đỏ để nhanh chóng sửa chữa, tiết kiệm thời gian
Khi in mẫu trộn Giấy rút tiền mặt phục vụ cho việc giao dịch với Ngân hàng, kế toán muốn mẫu giấy lấy lên được thông tin địa chỉ của NCC, NV đã khai báo trong danh mục
Cập nhật mức trích nộp BHXH Cơ quan đóng thay đổi giảm từ 18 thành 17.5 theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/06/2017
Đối với các giao dịch mua hàng nội bộ, kế toán muốn cột Giá trị đã thực hiện trên danh sách hợp đồng mua được cập nhật theo đúng tình hình thực tế
Kế toán yêu cầu phần mềm cập nhật TT37/2017/TT-BTC: Thay đổi thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế
Cập nhật thông tin liên hệ của các khối doanh nghiệp trên sản phẩm MISA SME.NET 2017