Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 > Kế toán lương muốn quản lý được một Nhân viên có nhiều số tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc trả lương theo số tiền hiện có ở từng ngân hàng

Kế toán lương muốn quản lý được một Nhân viên có nhiều số tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc trả lương theo số tiền hiện có ở từng ngân hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R16, phần mềm cho phép trên Danh mục nhân viên có thể khai báo nhiều số tài khoản Ngân hàng đối với 1 mã nhân viên, giúp thuận tiện hơn trong việc trả lương.

Chi tiết thay đổi

 • Vào Danh mục\Đối tượng\Nhân viên
  • Giao diện cửa sổ chi tiết nhân viên

         Trước bản R16

    

         Kể từ R16 trở về sau

    

   Tại đây, Người sử dụng có thể khai báo thông tin nhiều tài khoản ngân hàng tại thông tin chi tiết của mục Tài khoản ngân hàng.

 • Trên giao diện Trả lương, Sửa tên cột TK Ngân hàng thành Số tài khoản, bổ sung thêm cột Tên ngân hàng

  Tại đây, Người sử dụng có thể chọn số tài khoản tương ứng với từng nhân viên trong danh mục bằng cách chọn dữ liệu trong danh sách số tài khoản sổ xuống, cho phép sửa lại giá trị.

   

 • Trên Danh sách nhân viên, Sửa tên cột: TK Ngân hàng, Mở tại Ngân hàng, Tỉnh/TP nơi mở TK ngân hàng thành tên tương ứng: Số tài khoản, Tên ngân hàng, Tỉnh/Tp của ngân hàng.

    

 • Cho phép nhập khẩu nhiều tài khoản ngân hàng từ excel:
 • Trên mẫu excel do phần mềm cung cấp, bổ sung thêm các cột: Chi nhánh, Tỉnh\TP TK ngân hàng, cho phép nhập khẩu nhiều tài khoản ngân hàng

 

 • Khi thực hiện nhập khẩu danh mục Nhân viên (Vào Tệp\Nhập khẩu excel), tại bước 2. Ghép dữ liệu, bổ sung thêm Tab Thông tin chi tiết: Số tài khoản, Tên ngân hàng, Chi nhánh, Tỉnh/TP của ngân hàng.

 

=>Chi tiết cách nhập khẩu xem tại đây   Xem thêm
Khi in chứng từ kế toán, kế toán muốn hiển thị được thông tin các chứng từ có liên quan (tham chiếu) để dễ dàng đối chiếu lại về sau
Khi in Sổ cái tài khoản, kế toán muốn xem được phát sinh và tổng cộng của các TK con chi tiết, đồng thời xem được tổng cộng của cả TK cha trên cùng một báo cáo
Kế toán muốn xem được tồn kho VTHH theo từng bậc nhóm hình cây để quản lý vật tư tồn theo từng nhóm
Kế toán muốn in bảng tổng hợp chấm công để lưu trữ và xuất khẩu ra excel để tính lương và tổng hợp công cả năm quyết toán lương, thuế TNCN
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn bán hàng từ file excel để giảm thao tác nhập liệu
Kế toán muốn xem được tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa theo từng bậc nhóm VTHH nhằm xem được loại hàng hóa nào bán được với tỉ lệ lớn hơn
Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn lấy được công nợ lần trước và công nợ lần này
Kế toán muốn khi khai báo sai thông tin MST trên tờ khai thuế, PM có thể cảnh báo người dùng kiểm tra đến các ô đánh dấu đỏ để nhanh chóng sửa chữa, tiết kiệm thời gian
Khi in mẫu trộn Giấy rút tiền mặt phục vụ cho việc giao dịch với Ngân hàng, kế toán muốn mẫu giấy lấy lên được thông tin địa chỉ của NCC, NV đã khai báo trong danh mục
Cập nhật mức trích nộp BHXH Cơ quan đóng thay đổi giảm từ 18 thành 17.5 theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/06/2017
Đối với các giao dịch mua hàng nội bộ, kế toán muốn cột Giá trị đã thực hiện trên danh sách hợp đồng mua được cập nhật theo đúng tình hình thực tế
Kế toán yêu cầu phần mềm cập nhật TT37/2017/TT-BTC: Thay đổi thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế
Cập nhật thông tin liên hệ của các khối doanh nghiệp trên sản phẩm MISA SME.NET 2017