Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 > Kế toán muốn xem được tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa theo từng bậc nhóm VTHH nhằm xem được loại hàng hóa nào bán được với tỉ lệ lớn hơn

Kế toán muốn xem được tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa theo từng bậc nhóm VTHH nhằm xem được loại hàng hóa nào bán được với tỉ lệ lớn hơn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R16, khi xem Biểu đồ doanh thu cho phép kế toán xem được tỷ trọng tiêu thụ hàng hóa theo từng bậc nhóm VTHH nhằm xem được loại hàng hóa nào bán được với tỷ lệ lớn hơn để có kế hoạch nhập hàng cho cùng kỳ năm sau.

Chi tiết thay đổi

 • Giả sử đơn vị có danh mục Nhóm VTHH như sau:

 • Với danh mục nhóm VTHH trên thì Bậc cao nhất của Nhóm VTHH là Bậc 3 bao gồm các nhóm sau: XEWARE, XESH, Xelead, bậc 2 bao gồm: XEGA, XESO, bậc 1 bao gồm: XEMAY, XESO và các nhóm không có nhóm con.
 • Vào Bàn làm việc\Doanh thu\Chọn tham số\Chọn Phân tích theo Nhóm VTHH => trên tham số báo cáo sẽ bổ sung thêm tham số bậc như sau:
 • Chọn Nhóm VTHH, chọn Bậc, sau đó nhấn <<Đồng ý>> để xem báo cáo.
  • Nếu chọn xem theo bậc 3 và để trống Nhóm VTH khi đó biểu đồ sẽ hiển thị như sau:

  • Nếu NSD chọn bậc 2và để trống Nhóm VTH khi đó biểu đồ sẽ hiển thị như sau:
  • Nếu NSD chọn bậc 1 và để trống Nhóm VTHH khi đó biểu đồ sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý:

 • Tham số bậc sẽ hiển thị dựa vào nhóm VTHH được chọn
  • Ví dụ: Trong danh mục Nhóm VTHH khai báo hai nhóm bậc 1 là OTO và XEMAY, trong đó: OTO thì có hai nhóm con là OTOTUDONG và OTOTHUONG, XEMAY thì có hai nhóm con là Nhóm XEGA và XESO, trong nhóm XEGA thì có XESH, XELEAD
 • Tham số bậc nếu không chọn nhóm sẽ hiển thị tối đa từ bậc 1 đến bậc 3
 • Nếu chọn nhóm Là OTO thì tham số bậc chỉ cho phép chọn từ bậc 1 đến bậc 2
 • Nếu chọn nhóm là XEGA thì tham số bậc chỉ cho phép chọn từ bậc 2 đến bậc 3


Xem thêm
Khi in chứng từ kế toán, kế toán muốn hiển thị được thông tin các chứng từ có liên quan (tham chiếu) để dễ dàng đối chiếu lại về sau
Khi in Sổ cái tài khoản, kế toán muốn xem được phát sinh và tổng cộng của các TK con chi tiết, đồng thời xem được tổng cộng của cả TK cha trên cùng một báo cáo
Kế toán muốn xem được tồn kho VTHH theo từng bậc nhóm hình cây để quản lý vật tư tồn theo từng nhóm
Kế toán muốn in bảng tổng hợp chấm công để lưu trữ và xuất khẩu ra excel để tính lương và tổng hợp công cả năm quyết toán lương, thuế TNCN
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn bán hàng từ file excel để giảm thao tác nhập liệu
Khi in chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn lấy được công nợ lần trước và công nợ lần này
Kế toán lương muốn quản lý được một Nhân viên có nhiều số tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc trả lương theo số tiền hiện có ở từng ngân hàng
Kế toán muốn khi khai báo sai thông tin MST trên tờ khai thuế, PM có thể cảnh báo người dùng kiểm tra đến các ô đánh dấu đỏ để nhanh chóng sửa chữa, tiết kiệm thời gian
Khi in mẫu trộn Giấy rút tiền mặt phục vụ cho việc giao dịch với Ngân hàng, kế toán muốn mẫu giấy lấy lên được thông tin địa chỉ của NCC, NV đã khai báo trong danh mục
Cập nhật mức trích nộp BHXH Cơ quan đóng thay đổi giảm từ 18 thành 17.5 theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/06/2017
Đối với các giao dịch mua hàng nội bộ, kế toán muốn cột Giá trị đã thực hiện trên danh sách hợp đồng mua được cập nhật theo đúng tình hình thực tế
Kế toán yêu cầu phần mềm cập nhật TT37/2017/TT-BTC: Thay đổi thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế
Cập nhật thông tin liên hệ của các khối doanh nghiệp trên sản phẩm MISA SME.NET 2017