Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lựa chọn các mẫu chứng từ muốn in

Cách thao tác

  • Trên màn hình nhập liệu của các chứng từ, nhấn chuột vào mũi tên bên phải chức năng In trên thanh công cụ, chọn Tùy chọn in xuất hiện màn hình hộp thoại Tùy chọn in
 
  • Chọn chứng từ cần in, sau đó nhấn nút Thực hiện

Lưu ý:

1. Để xem mẫu chứng từ trước khi in, tích chọn mục Xem trước khi in. Để in cùng lúc nhiều chứng từ phát sinh, tích chọn mục In theo lô. Trong trường hợp muốn sửa mẫu chứng từ, nhấn vào nút Sửa mẫu.

2. Để lựa chọn chứng từ nào sẽ hiển thị tại tab In chứng từ, nhấn chọn tab Ẩn/hiện mẫu chứng từ trên màn hình hộp thoại Tùy chọn in, tích chọn ô vuông bên trái dòng tên chứng từ muốn hiển thị
Xem thêm
Gửi phản hồi cho MISA
Ẩn/hiện tab trên các phân hệ
Quản lý mẫu chứng từ
Thiết kế mẫu chứng từ
Chọn chứng từ tham chiếu
Định khoản tự động
Xem số dư tài khoản
Xem số tồn vật tư
Cấp số hoá đơn
Nhập mã quy cách
Chọn mã quy cách
Tìm nhanh mẫu số hoá đơn
Tìm nhanh nhóm HHDV mua vào
Tìm nhanh đơn mua hàng
Tìm nhanh hợp đồng mua
Tìm nhanh đơn đặt hàng
Tìm nhanh phiếu xuất
Tìm nhanh chứng từ mua hàng
Tìm nhanh Lệnh sản xuất
Tìm nhanh hóa đơn
Tìm nhanh báo giá
Tìm nhanh chứng từ chuyển kho
Tìm nhanh TSCĐ
Tìm nhanh đối tượng phân bổ
Tìm nhanh hợp đồng bán
Tìm nhanh tài khoản
Tìm nhanh đơn vị
Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Tìm nhanh đối tượng
Tìm nhanh nhân viên
Tìm nhanh loại CCDC
Tìm nhanh CCDC
Tìm nhanh loại TSCĐ
Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Tìm nhanh kho
Tìm nhanh vật tư, hàng hoá
Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí
Tìm nhanh loại công trình
Tìm nhanh công trình
Tìm nhanh khoản mục chi phí
Tìm nhanh ngân hàng
Tìm nhanh tài khoản ngân hàng
Tìm nhanh điều khoản thanh toán
Tìm nhanh mã thống kê
Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTĐB
Tìm nhanh biểu thuế tài nguyên
Tìm nhanh loại tiền
Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp
Chọn nhóm vật tư, hàng hoá
Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa
Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá
Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa
Đính kèm