Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập thông báo phát hành hoá đơn để gửi cho cơ quan thuế.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Thông báo phát hành hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thông báo phát hành hoá đơn chọn chức năng Thêm):
  • Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn:
    • Thông báo phát hành: khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn được lập để gửi cơ quan thuế.
    • Các loại hoá đơn phát hành: tích chọn các loại hoá đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng mẫu đăng ký, ngày bắt đầu sử dụng...
  • Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (tự in, đặt in) hoặc Thông báo phát hành hoá đơn điện tử để in. Ngoài ra, cũng có thể in theo mẫu đặc thù nào đó bằng cách sử dụng chức năng Thiết kế mẫu chứng từ.

Xem thêm

Tuỳ chọn inXem thêm