Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn cho phép kế toán quản lý các hoạt động liên quan đến hoá đơn GTGT như: tạo mẫu, đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, mất, cháy, hỏng... Để quản lý được các hoạt động trên, kế toán cần phải vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung để tích chọn thông tin Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn.

Quy trình nghiệp vụ

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý hóa đơn tại đây

Tại đây, kế toán có thể quản lý các hoạt động sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơnXem thêm