Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Giá thành cho phép quản lý hoạt động tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp khác nhau tuân thủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Giá thành theo TT 133 tại đây

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Giá thành theo TT 200 tại đây

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Giá thànhXem thêm