Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Ngân sách cho phép lập dự toán chi phí  ngân sách đầu năm, kiểm soát tình hình chi tiêu ngân sách theo từng tháng, quý, năm và theo dõi tình hình chi thực tế so với dự toán

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Ngân sách tại đây

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng Nhập dự toán, Nhân bản. Thao tác chi tiết như sau:

1. Nhập dự toán

 • Vào phân hệ Ngân sách\tab Dự toán, nhấn chọn chức năng Nhập dự toán trên thanh công cụ hoặc nhấn chọn chức năng Dự toán chi phí trên thanh tác nghiệp bên trái màn hình
 • Thực hiện các thao tác như hình dưới đây.
 
 • Sau khi thực hiện các thao tác như hình bên trên nhấn Cất để hoàn thành việc lập dự toán
 • Trong trường hợp muốn lập dự toán chi phí chi tiết cho từng đơn vị con, thì sau khi nhấn chọn chức năng Nhập dự toán, phải tích chọn mục Dự toán chi tiết theo đơn vị
 
 • Đối với trường hợp Công ty đa chi nhánh, khi lập dự toán chi phí lập dự toán chi phí cho từng chi nhánh và dự toán chi phí riêng của Tổng công ty bằng cách chọn từng chi nhánh cụ thể tại mục Chi nhánh rồi thao tác tương tự như trên

 

Lưu ý:

1. Tùy chọn Chi nhánh chỉ xuất hiện khi đăng nhập vào Tổng công ty của dữ liệu đa chi nhánh.

2. Nếu chọn chi nhánh = cấp Tổng công ty mới hiển thị tùy chọn Bao gồm dự toán của chi nhánh phụ thuộc. Khi tích vào tùy chọn này chỉ có thể xem được số liệu dự toán chi phí cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc và các phòng ban riêng của Tổng công ty

3. Nếu đơn vị muốn có cảnh báo khi chi quá dự toán đã nhập trong tháng thì thực hiện như sau:

 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách tháng.
 • Khi Ghi sổ các chứng từ có khoản mục chi phí được chi quá số tiền dự toán chi đã được lập trong tháng. Ví dụ: vào Nghiệp vụ\Quỹ\Chi tiền.

 

2. Nhân bản

 • Vào phân hệ Ngân sách\tab Dự toán, thực hiện các thao tác như hình dưới đây
 
 • Nhấn Cất

Lưu ý: Khi đăng nhập vào tổng công ty của dữ liệu đa chi nhánh thì sau khi nhấn chức năng Nhân bản, trên màn hình hộp thoại Dự toán chi phí sẽ hiển thị mục Chi nhánh cần tạo mới dự toán chi phí. Thao tác cụ thể xem hình dưới đây

 

3. Xem báo cáo phân hệ Ngân Sách:

 • Vào Cây báo cáo, chọn mục Ngân sách
 • Nhấn chọn báo cáo Tình hình chi phí thực tế so với dự toán
 
 • Chọn các thông tin Chi nhánh, Kỳ báo cáo, Đơn vị
 • Nhấn Đồng ý
 
 • Kiểm tra dữ liệu trên báo cáo, nhấn Đóng trên thanh công cụ để hoàn tất việc xem báo cáo


Xem thêm