Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Kho cho phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý kho trong doanh nghiệp như: lập phiếu nhập, xuất kho; lập chứng từ lắp ráp, tháo dỡ; lập chứng từ chuyển kho; điều chỉnh tồn kho, tính giá xuất kho cho VTHH...

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý kho tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ quản lý kho sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ KhoXem thêm