Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phân hệ Tiền lương cho phép quản lý hoạt động chấm công, tính lương, cũng như trả lương hàng tháng cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

 

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý Tiền lương tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ tiền lương sau:

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Tiền lươngXem thêm