Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > Với chứng từ mua dịch vụ vừa phát sinh CP tính thuế nhập khẩu và CP không tính thuế nhập khẩu, kế toán muốn có thể phân bổ được trên cùng một hóa đơn mua hàng

Với chứng từ mua dịch vụ vừa phát sinh CP tính thuế nhập khẩu và CP không tính thuế nhập khẩu, kế toán muốn có thể phân bổ được trên cùng một hóa đơn mua hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R12, chương trình cho phép phân bổ một chứng từ chi phí mua hàng vừa phát sinh chi phí tính thuế nhập khẩu vừa phát sinh chi phí không tính thuế nhập khẩu (Ví dụ: phí hàng về kho) cho chứng từ mua hàng nhập khẩu, để thuận lợi cho việc hạch toán và lưu giữ chứng từ.

Chi tiết thay đổi

  • Ví dụ: Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ sau
  • Ngày 05/04 mua dịch vụ của Nhà cung cấp: Công ty TNHH Xây Dựng Thể Thao Thành Phát số tiền 2.000.000 VND
  • Ngày 07/04 lập chứng từ mua hàng nhập khẩu nhập kho, trong đó Phí trước hải quan và Phí hàng về kho đều do Công ty TNHH Xây Dựng Thể Thao Thành Phát cung cấp và đã thực hiện phân bổ 500.000 VND vào Phí trước hải quan như sau:

 

  • Trước phiên bản R12, chương trình không cho phép phân bổ tiếp chứng từ mua dịch vụ này vào Phí hàng về kho
  • Kể từ phiên bản R12, chương trình cho phép phân bổ tiếp chứng từ mua dịch vụ này vào Phí hàng về kho như sau.

 

Lưu ý: Sau khi thực hiện phân bổ chi phí, cột Lũy kế số đã phân bổ chỉ cập nhật Số phân bổ lần này của tab đang chọn.Xem thêm
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, kế toán muốn trong cùng một chứng từ Tiền thuế sẽ được công gộp lại
Kế toán muốn chương trình khấu trừ thuế đúng, khi có phát sinh thuế GTGT đầu vào dành cho dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp
Kế toán muốn trên Nhật ký truy cập ghi lại các thao tác xử lý chứng từ trước khi khóa sổ như: Xóa chứng từ, Ghi sổ chứng từ, Chuyển ngày hạch toán
Khi xem BC Tình hình PB CP mua hàng và Đối chiếu CP mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ CP, kế toán muốn có thông tin Diễn giải chung của chứng từ
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin Diễn giải chung
Kế toán muốn Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm lấy lên được số liệu của Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) để đối chiếu khớp số liệu với TK 133
Khi xem danh sách Báo giá, kế toán muốn biết nhanh Tổng giá trị khách hàng phải thanh toán theo từng báo giá là bao nhiêu
Khi in hóa đơn/chứng từ theo lô, kế toán muốn in được các hóa đơn/chứng từ do mình lập một cách nhanh chóng
Khi xem Báo cáo chi tiết công nợ phải trả cho nhà cung cấp, kế toán muốn báo cáo thể hiện cột trường mở rộng để lấy đầy đủ thông tin Ghi chú lên báo cáo
Với khách hàng dùng PP xuất kho BQCK, kế toán muốn chương trình cảnh báo khi bỏ ghi, ghi sổ chứng từ nhập, xuất kho khi đã có phát sinh chứng từ xuất kho phía sau
Kế toán muốn trên Danh sách các chứng từ thuộc phân hệ Bán hàng thêm thông tin Người tạo, Người sửa để kiểm soát và quy trách nhiệm khi xảy ra sai sót
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo phiên bản HTKK 3.4.2