Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R10 > Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết tổng trọng lượng hàng cần xuất theo ĐVT chính và ĐVT chuyển đổi

Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết tổng trọng lượng hàng cần xuất theo ĐVT chính và ĐVT chuyển đổi


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R10, chương trình cho phép thiết lập để hiển thị thêm các thông tin Đơn vị tính chính, Số lượng theo ĐVCĐơn giá theo ĐVC trên báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng.

Các bước thực hiện

  • Giả sử trong đơn vị có phát sinh chứng từ bán hàng như sau.

     

  • Vào Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp xuất kho bán hàng để in báo cáo.
  • Chọn chức năng Sửa mẫu


  • Thực hiện kéo các trường trộn mới được bổ sung (tương ứng với các thông tin Đơn vị tính chính, Số lượng theo ĐVCĐơn giá theo ĐVC) vào từng vị trí tương ứng trên chứng từ.


  • Sau khi sửa mẫu xong, Kế toán lưu lại mẫu đã sửa, khi đó báo cáo sẽ hiển thị như sau:

 

Lưu ý: Nhấn Lấy mẫu mặc định nếu muốn sửa lại mẫu về mặc định ban đầu do phần mềm cung cấp.Xem thêm
Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi của Ngân hàng Xây dựng (CB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng
Khi xem Bảng CĐKT có kỳ báo cáo không theo Năm, kế toán muốn chỉ tiêu LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước và LNST chưa phân phối kỳ này theo TT200/2014/TT-BTC
Kế toán muốn in Sổ nhật ký - Sổ cái (A4) theo mẫu dọc mà không bị mất thông tin Số tiền trong trường hợp giá trị lên đến hàng trăm tỷ
Kế toán muốn lưu được việc thiết lập ẩn/hiện các tab không dùng đến trên các phân hệ, để không mất công chọn lại và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng
Với đơn mua hàng có trạng thái Hoàn thành/Đã hủy bỏ, kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng sẽ không chọn được các đơn mua hàng đó nữa
Khi lập chứng từ bán hàng theo đơn vị tính chính, kế toán muốn in được phiếu xuất kho theo đơn vị chuyển đổi
Khi xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn lấy lên được Số lượng đặt trên đơn đặt hàng, Đơn giá, Thành tiền theo ngoại tệ
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng, kế toán muốn có thông tin Địa chỉ và Số điện thoại liên hệ của khách hàng
Kế toán muốn in được ủy nhiệm chi của ngân hàng Nam Á để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng
Kế toán muốn in được mẫu Uỷ nhiệm chi mới của ngân hàng Vietinbank để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng