Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R10 > Kế toán muốn in được ủy nhiệm chi của ngân hàng Nam Á để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng

Kế toán muốn in được ủy nhiệm chi của ngân hàng Nam Á để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R10, chương trình cho phép in được Uỷ nhiệm chi của ngân hàng Nam Á để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng.

Các bước thực hiện

  • Vào Nghiệp vụ\Ngân hàng\Chi tiền: lập chứng từ Ủy nhiệm chi.
  • Chọn In\Tuỳ chọn in.


  • Chọn tab Ẩn hiện mẫu chứng từ.
  • Tích chọn mẫu Uỷ nhiệm chi (Nam A Bank) và nhấn Thực hiện.

     

  • Thực hiện in chứng từ theo mẫu Uỷ nhiệm chi (Nam A Bank).

 

  • Mẫu Ủy nhiệm chi của ngân hàng Nam Á in ra như sau

 Xem thêm
Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi của Ngân hàng Xây dựng (CB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng
Khi xem Bảng CĐKT có kỳ báo cáo không theo Năm, kế toán muốn chỉ tiêu LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước và LNST chưa phân phối kỳ này theo TT200/2014/TT-BTC
Kế toán muốn in Sổ nhật ký - Sổ cái (A4) theo mẫu dọc mà không bị mất thông tin Số tiền trong trường hợp giá trị lên đến hàng trăm tỷ
Kế toán muốn lưu được việc thiết lập ẩn/hiện các tab không dùng đến trên các phân hệ, để không mất công chọn lại và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng
Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho bán hàng, kế toán muốn biết tổng trọng lượng hàng cần xuất theo ĐVT chính và ĐVT chuyển đổi
Với đơn mua hàng có trạng thái Hoàn thành/Đã hủy bỏ, kế toán muốn khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng sẽ không chọn được các đơn mua hàng đó nữa
Khi lập chứng từ bán hàng theo đơn vị tính chính, kế toán muốn in được phiếu xuất kho theo đơn vị chuyển đổi
Khi xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn lấy lên được Số lượng đặt trên đơn đặt hàng, Đơn giá, Thành tiền theo ngoại tệ
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng, kế toán muốn có thông tin Địa chỉ và Số điện thoại liên hệ của khách hàng
Kế toán muốn in được mẫu Uỷ nhiệm chi mới của ngân hàng Vietinbank để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng