Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > Khi tính giá bán, kế toán muốn thiết lập được Giá bán dựa trên Giá mua cố định, để có thể xác định giá bán nhanh chóng, phục vụ tốt công tác bán hàng

Khi tính giá bán, kế toán muốn thiết lập được Giá bán dựa trên Giá mua cố định, để có thể xác định giá bán nhanh chóng, phục vụ tốt công tác bán hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R9, trên giao diện Tính giá bán, chương trình bổ sung thêm cột Giá mua cố định và tiêu chí Thay đổi giá bán dựa trên giá mua cố định đã khai báo trong danh mục VTHH để quản lý nhanh chóng quyết định được giá bán.

Chi tiết thay đổi

  • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Tính giá bán.

 

Lưu ý: Nếu tích chọn Giá mua cố định thì chương trình tính lại đơn giá mới căn cứ vào tỷ lệ hay số tiền tăng giảm và đơn giá tại dòng Giá mua cố định.

=> Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.



Xem thêm
Kế toán muốn phân quyền cho nhân viên không được phép xuất khẩu danh sách xuất hóa đơn, mua hàng hóa, dịch vụ và nhập, xuất kho ra excel
Kế toán muốn cập nhật được chính xác Doanh số đã thực hiện và Doanh số đã thực hiện trước thuế trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Kế toán muốn xem được công nợ khách hàng đặt cọc trước trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng, để biết được được KH đã đặt cọc tiền hàng chưa, để làm căn cứ xuất bán hàng
Kế toán muốn báo cáo Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị lấy cả số liệu của chứng từ phân bổ chi phí QLDN, chi phí bán hàng, chi phí khác… phân bổ theo đơn vị
Kế toán muốn trộn mẫu bảng kê chi tiết vật tư hàng hóa có trường nhóm VTHH để thiết kế chứng từ theo nhu cầu
Kế toán tiền muốn chương trình không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm, để đảm bảo các sổ sách, báo cáo tiền không bị âm số liệu
Khi in Báo cáo tổng hợp tồn kho VTHH, kế toán muốn có thông tin đặc điểm của VTHH để cung cấp đầy đủ thông tin cho NVKD
Kế toán muốn in được Giấy chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng Shinhan Bank
Khi in báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn thể hiển được tình hình bán hàng theo từng loại VTHH
Khi nhập khẩu danh sách KH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được số điện thoại di động của khách hàng là cá nhân, để ghi nhận được đầy đủ dữ liệu liên quan đến KH
Khi in bảng kê hàng hóa dịch vụ gửi kèm hóa đơn, kế toán muốn thể hiện đặc tính của VTHH nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua hàng
Kế toán muốn cập nhật thêm thông tin cơ quan quản lý thuế tỉnh Trà Vinh theo HTKK3.4.1 để có thể nộp được báo cáo trực tiếp từ phần mềm
Khi thực hiện Trả tiền NCC, kế toán muốn hiển thị diễn giải của chứng từ để thanh toán đúng tiền hoa hồng cho NV kinh doanh và các kênh phân phối quảng cáo
Kế toán muốn in được chứng từ ghi tăng của nhiều CCDC trên cùng 1 phiếu để tiết kiệm thời gian và chi phí in chứng từ
Khi in hóa đơn bán hàng và đơn đặt hàng kế toán muốn hiển thị được Tên hàng hóa khai báo trên danh mục và Diễn giải trên chứng từ