Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9 > Kế toán muốn xem được công nợ khách hàng đặt cọc trước trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng, để biết được được KH đã đặt cọc tiền hàng chưa, để làm căn cứ xuất bán hàng

Kế toán muốn xem được công nợ khách hàng đặt cọc trước trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng, để biết được được KH đã đặt cọc tiền hàng chưa, để làm căn cứ xuất bán hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R9, chương trình cho phép xem được công nợ khách hàng đặt cọc trước trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng, để biết được khách hàng đã đặt cọc tiền hàng hay chưa, từ đó làm căn cứ xuất bán hàng.

Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R9, tại Tab Công nợ chương trình đang hiển thị các khách hàng có số nợ còn phải thu >0 hoặc nợ còn phải thu theo hóa đơn >0, do đó với những khách hàng có các khoản đặt cọc trước thì không hiển thị trên tab Công nợ.
  • Ví dụ: Đơn vị có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
  • Ngày 28/02/2017, bán hàng cho khách hàng HOAPHAT chưa thu tiền, số tiền: 16.558.080 VNĐ
  • Ngày 28/02/2017, bán hàng cho khách hàng FLC_GROUP chưa thu tiền, số tiền: 17.262.080 VNĐ và đã lập phiếu thu số tiền: 17.262.080 VNĐ nhưng chưa thực hiện đối trừ
  • Ngày 28/02/2017, Khách hàng XANGDAU_MINHTAN đặt cọc trước số tiền: 25.000.000 VNĐ
  • Trước phiên bản R9, Vào Bán hàng\Công nợ, tab Công nợ hiển thị như sau

 

  • Kể từ phiên bản R9,Vào Bán hàng\Công nợ, tab Công nợ sẽ hiển thị các khách hàng có số nợ còn phải thu khác 0 hoặc nợ còn phải thu theo hóa đơn khác 0. Do đó trên tab Công nợ bổ sung 2 cột Số còn phải thu theo HĐSố thu trước/Giảm trừ khác để theo dõi được công nợ theo hóa đơn và số tiền đặt cọc trước.

=> Theo ví dụ trên, từ bản R9, tab Công nợ hiển thị như sau:

 

  • Đồng thời trên tab Chi tiết bổ sung thêm các cột: Phải thu theo hoá đơn, Số đã thu/Giảm trừ HĐ, Số thu trước/Giảm trừ khác, Số còn phải thu cho phép theo dõi chi tiết các chứng từ theo công nợ còn phải thu theo hóa đơn, số đặt cọc trước và số còn phải thu.

 

Lưu ý:

Kể từ phiên bản R9, với những đơn vị không theo dõi chi tiết công nợ theo hóa đơn muốn hiển thị khách hàng còn nợ thì tại cột Số còn phải thu lọc theo điều kiện khác 0.Xem thêm
Kế toán muốn phân quyền cho nhân viên không được phép xuất khẩu danh sách xuất hóa đơn, mua hàng hóa, dịch vụ và nhập, xuất kho ra excel
Kế toán muốn cập nhật được chính xác Doanh số đã thực hiện và Doanh số đã thực hiện trước thuế trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Khi tính giá bán, kế toán muốn thiết lập được Giá bán dựa trên Giá mua cố định, để có thể xác định giá bán nhanh chóng, phục vụ tốt công tác bán hàng
Kế toán muốn báo cáo Chi tiết phát sinh tài khoản theo đơn vị lấy cả số liệu của chứng từ phân bổ chi phí QLDN, chi phí bán hàng, chi phí khác… phân bổ theo đơn vị
Kế toán muốn trộn mẫu bảng kê chi tiết vật tư hàng hóa có trường nhóm VTHH để thiết kế chứng từ theo nhu cầu
Kế toán tiền muốn chương trình không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm, để đảm bảo các sổ sách, báo cáo tiền không bị âm số liệu
Khi in Báo cáo tổng hợp tồn kho VTHH, kế toán muốn có thông tin đặc điểm của VTHH để cung cấp đầy đủ thông tin cho NVKD
Kế toán muốn in được Giấy chuyển tiền theo mẫu mới nhất của ngân hàng Shinhan Bank
Khi in báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, kế toán muốn thể hiển được tình hình bán hàng theo từng loại VTHH
Khi nhập khẩu danh sách KH từ excel, kế toán muốn nhập khẩu được số điện thoại di động của khách hàng là cá nhân, để ghi nhận được đầy đủ dữ liệu liên quan đến KH
Khi in bảng kê hàng hóa dịch vụ gửi kèm hóa đơn, kế toán muốn thể hiện đặc tính của VTHH nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua hàng
Kế toán muốn cập nhật thêm thông tin cơ quan quản lý thuế tỉnh Trà Vinh theo HTKK3.4.1 để có thể nộp được báo cáo trực tiếp từ phần mềm
Khi thực hiện Trả tiền NCC, kế toán muốn hiển thị diễn giải của chứng từ để thanh toán đúng tiền hoa hồng cho NV kinh doanh và các kênh phân phối quảng cáo
Kế toán muốn in được chứng từ ghi tăng của nhiều CCDC trên cùng 1 phiếu để tiết kiệm thời gian và chi phí in chứng từ
Khi in hóa đơn bán hàng và đơn đặt hàng kế toán muốn hiển thị được Tên hàng hóa khai báo trên danh mục và Diễn giải trên chứng từ