Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Khi in mã vạch, kế toán muốn xác định được các VTHH hàng hóa cần in mã vạch, số lượng mã vạch cần in để tiết kiệm chi phí in mã vạch.

Khi in mã vạch, kế toán muốn xác định được các VTHH hàng hóa cần in mã vạch, số lượng mã vạch cần in để tiết kiệm chi phí in mã vạch.


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R27, chương trình cho phép đơn vị in được mã vạch của VTHH và tùy chọn được các mặt hàng cần in, số lượng mã vạch cần in để dán lên hàng hóa, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong việc in dán mã vạch

Các bước thực hiện

 • Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa

 

 • Trên giao diện chọn VTHH cần in mã vạch, tại cột Số lượng mã vạch cho phép kế toán thực hiện sao chép nhanh thông tin bằng cách chọn chuột phải, sau đó chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho dòng dưới khi đó chương trình sẽ thực hiện sao chép thông tin của dòng hiện tại cho toàn bộ các ô phía dưới liền kề
 • Nếu tích chọn In dạng giấy cuộn thì chương trình sẽ tự điều chỉnh khổ giấy
 • Nếu không tích chọn In dạng giấy cuộn thì khổ giấy in người dùng sẽ tự thiết lập
 • Sau khi nhấn Đồng ý chương trình sẽ hiển thị giao diện như sau:

   

 • Nếu người dùng muốn điều chỉnh kích thước của tem khác kích thước mặc định của chương trình thì NSD chọn chức năng Sửa mẫu chọn Properties

   

 • Nếu người dùng muốn điều chỉnh kích thước của vùng chứa các thông tin của tem thì thực hiện các bước sau, chọn chức năng Sửa mẫu, chọn Properties và thực hiện các bước sau:

   

 • Nếu người dùng muốn điều chỉnh kích thước của vùng chứa dữ liệu của một dòng, NSD chọn chức năng Sửa mẫu chọn Properties, sau đó thực hiện theo thao tác sau:

   

 • Nếu người dùng muốn điều chỉnh kích thước của khổ giấy khác kích thước mặc định của chương trình thì NSD chọn chức năng Sửa mẫu chọn Properties, sau đó thực hiện theo thao tác sau:

   

 • Nếu người dùng muốn kéo thêm trường để sửa mẫu, NSD chọn chức năng Sửa mẫu vào Dictionary, sau đó vào Data Sources

   

 • Trong trường dữ liệu để sửa mẫu cho phép thực hiện lấy số liệu của các thông tin sau:
  1. Mã VTHH: InventoryItemCode
  2. Tên VTHH: InventoryItemName
  3. Nhóm VTHH: InventoryItemcategoryCode
  4. Nguồn gốc: InventoryItemSources
  5. Mô tả:Description
  6. Thời hạn BH: GuarantyPeriod
  7. ĐVT chính: UnitName
  8. Đơn giá bán 1: Saleprice1
  9. Đơn giá bán 2: SalePrice2
  10. Đơn giá bán 3: SalePrice3
  11. Đơn giá bán Cố định: FixedSalePrice
  12. Thuế suất GTGT:TaxRate
  13. Tên/địa chỉ công ty trên liscence (để lấy trường này lên báo cáo thì vào DataSources chọn BusinessObjects, sau đó chọn trường CompanyName (Tên công ty) và CompanyAddress (Địa chỉ công ty))
 • Sau khi chỉnh sửa xong, nếu người dùng muốn in mã vạch ra giấy, chọn nút In, sau đó kết nối với máy in và thực hiện thiết lập máy in (Giả sử cách thiết lập máy in giấy cuộn cho phôi in 3 tem trên 1 dòng)

 

Lưu ý:

 • Trường hợp trên giao diện Chọn VTHH cần in mã vạch đơn vị không tích chọn In giấy cuộn, nhấn Đồng ý chương trình sẽ hiển thị khổ giấy mặc định theo khổ giấy in với số lượng là 3 mã vạch trên 1 dòng và chiều cao là 29,7 cm và cho phép chọn lại khổ giấy (chi tiết cách chọn khổ giấy in xem phần hướng dẫn Điều chỉnh kích thước của khổ giấy in được hướng dẫn ở trên)
 • Do mã vạch chuẩn chỉ đáp ứng tối đa 13 chữ số, vì vậy để thuận tiện cho việc đọc mã vạch thì đơn vị nên quản lý mã vật tư hàng hóa theo kiểu số (Ví dụ đặt mã hàng cho bàn phím máy tính như sau: Mã: 010101; Tên: Bàn phím Sam sung)Xem thêm
Khi in báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Khi in LSX (chi tiết NVL), kế toán muốn thể hiện được số lượng TP, NVL theo ĐVT chính và ĐVT để phục vụ kiểm tra, đối chiếu với phiếu xuất kho
Kế toán muốn khi in chứng từ kế toán tại chứng từ mua hàng không qua kho, hiển thị được thông tin: Đối tượng sử dụng, khoản mục chi phí phát sinh
Kế toán mong muốn có báo cáo chi tiết công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được hình ảnh VTHH để bộ phận giao hàng và sản xuất không bị nhầm lẫn
Khi in phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kế toán muốn hiển thị thông tin số điện thoại của đại lý để phục vụ cho quá trình giao hàng được thuận tiện.
Kế toán mong muốn hiển thị tên nhà cung cấp, khách hàng trên hợp đồng mua, hợp đồng bán để kế toán không chọn nhầm đối tượng
Khi xem/in sổ chi tiết mua hàng, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện rõ nguồn gốc VTHH để làm báo cáo quản trị và và gửi báo mua hàng theo yêu cầu của sở công thương.
Kế toán trưởng muốn khi người dùng không có quyền sửa trên phân hệ TSCĐ thì không được sửa TSCĐ khi xem nhanh chứng từ ghi tăng TSCĐ từ tab Sổ TSCĐ
Kế toán mong muốn Giá trị đã thanh toán của hợp đồng mua trên danh sách hợp đồng không phản ánh nghiệp vụ giảm giá hàng mua (Nợ TK 331/Có TK 241) để số liệu chính xác
Khi in báo cáo So sánh số lượng bán, doanh số bán theo thời gian, kế toán muốn hiển thị số lượng bán theo đúng ĐVT ghi nhận để không phải giải trình lại cho giám đốc
Khi thực hiện cập nhật hàng loạt đơn giá bán của VTHH (giá cố định, giá bán 1, 2,3) theo ĐVT chính, kế toán muốn tự động cập nhật đơn giá bán VTHH theo ĐVT chyển đổi
Khi in hóa đơn bán hàng (mẫu đặt in), kế toán mong muốn có thêm thông tin Chi nhánh ngân hàng của KH để thuận tiện trong công tác bán hàng và thu tiền KH.
Khi nhân bản chứng từ chuyển tiền nội bộ, kế toán mong muốn khi sửa thông tin lý do chuyển tiền thì diễn giải chi tiết phải ăn theo nhằm tiết kiệm thao tác, thời gian
Khi in báo cáo Bảng cân đối kế toán, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Khi in báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Kế toán mong muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Kế toán muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn mua hàng để theo dõi được Tổng số tiền phải trả, số đã thanh toán, số còn phải trả để theo dõi thanh toán cho NCC