Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được hình ảnh VTHH để bộ phận giao hàng và sản xuất không bị nhầm lẫn

Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được hình ảnh VTHH để bộ phận giao hàng và sản xuất không bị nhầm lẫn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R27, bổ sung thêm trường trộn Hình ảnh hàng hóa vào danh sách các trường trộn được sử dụng khi sửa mẫu, trộn mẫu của Đơn đặt hàng, Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất), Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK), Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK) để hiển thị được thông tin về hình ảnh của VTHH, nhằm hạn chế sai sót nhận nhầm mặt hàng và giảm thời gian trao đổi với nhà cung cấp.

Chi tiết thay đổi

 • Bổ sung thêm trường trộn Hình ảnh hàng hóa giúp Kế toán có thể thiết kế mẫu chứng từ Đơn đặt hàng có thông tin này

       

=> Để in được Đơn đặt hàng có thông tin hình ảnh hàng hóa, thực hiện như sau:

 • Thực hiện thiết kế mẫu chứng từ Đơn đặt hàng có bổ sung cột Hình ảnh
 • Đưa mẫu đã thiết lập vào phần In\Thiết kế mẫu chứng từ trên Đơn đặt hàng
 • Khai báo VTHH có thông tin về hình ảnh đại diện.
 
 • Lập đơn đặt hàng hàng cho VTHH được khai báo trên
 • Thực hiện in đơn mua hàng theo mẫu thiết kế đã bổ sung thông tin về hình ảnh ở trên.
 • Đồng thời bổ sung thêm trường Hình ảnh hàng hóa lên nguồn dữ liệu để Kế toán sửa mẫu chứng từ nếu có nhu cầu, bao gồm các mẫu chứng từ sau:
  • Đơn đặt hàng
  • Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất)
  • Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK)
  • Đơn đặt hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)

=> Để bổ sung thông tin hình ảnh vào mẫu Đơn đặt hàng đã có sẵn trên phần mềm, thực hiện như sau:

 • Mở Đơn đặt hàng vừa lập, in mẫu Đơn đặt hàng và nhấn Sửa mẫu
 • Vào mục Dictionary\DataSources\MISADataSource chọn VOUCHER_DATA, tìm đến trường Image để lấy lên thông tin hình ảnh lên Đơn đặt hàng
 • Sau khi sửa mẫu xong và lưu lại, Đơn đặt hàng in ra hiển thị như sau:


Xem thêm
Khi in mã vạch, kế toán muốn xác định được các VTHH hàng hóa cần in mã vạch, số lượng mã vạch cần in để tiết kiệm chi phí in mã vạch.
Khi in báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Khi in LSX (chi tiết NVL), kế toán muốn thể hiện được số lượng TP, NVL theo ĐVT chính và ĐVT để phục vụ kiểm tra, đối chiếu với phiếu xuất kho
Kế toán muốn khi in chứng từ kế toán tại chứng từ mua hàng không qua kho, hiển thị được thông tin: Đối tượng sử dụng, khoản mục chi phí phát sinh
Kế toán mong muốn có báo cáo chi tiết công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Khi in phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kế toán muốn hiển thị thông tin số điện thoại của đại lý để phục vụ cho quá trình giao hàng được thuận tiện.
Kế toán mong muốn hiển thị tên nhà cung cấp, khách hàng trên hợp đồng mua, hợp đồng bán để kế toán không chọn nhầm đối tượng
Khi xem/in sổ chi tiết mua hàng, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện rõ nguồn gốc VTHH để làm báo cáo quản trị và và gửi báo mua hàng theo yêu cầu của sở công thương.
Kế toán trưởng muốn khi người dùng không có quyền sửa trên phân hệ TSCĐ thì không được sửa TSCĐ khi xem nhanh chứng từ ghi tăng TSCĐ từ tab Sổ TSCĐ
Kế toán mong muốn Giá trị đã thanh toán của hợp đồng mua trên danh sách hợp đồng không phản ánh nghiệp vụ giảm giá hàng mua (Nợ TK 331/Có TK 241) để số liệu chính xác
Khi in báo cáo So sánh số lượng bán, doanh số bán theo thời gian, kế toán muốn hiển thị số lượng bán theo đúng ĐVT ghi nhận để không phải giải trình lại cho giám đốc
Khi thực hiện cập nhật hàng loạt đơn giá bán của VTHH (giá cố định, giá bán 1, 2,3) theo ĐVT chính, kế toán muốn tự động cập nhật đơn giá bán VTHH theo ĐVT chyển đổi
Khi in hóa đơn bán hàng (mẫu đặt in), kế toán mong muốn có thêm thông tin Chi nhánh ngân hàng của KH để thuận tiện trong công tác bán hàng và thu tiền KH.
Khi nhân bản chứng từ chuyển tiền nội bộ, kế toán mong muốn khi sửa thông tin lý do chuyển tiền thì diễn giải chi tiết phải ăn theo nhằm tiết kiệm thao tác, thời gian
Khi in báo cáo Bảng cân đối kế toán, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Khi in báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Kế toán mong muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Kế toán muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn mua hàng để theo dõi được Tổng số tiền phải trả, số đã thanh toán, số còn phải trả để theo dõi thanh toán cho NCC